Wegwijs met media: De koffer:  voor de onderbouw
Categorie Leesmotivatie
Groep Groep 1-2, Groep 3, Groep 4
Prijzen
  • Facturatie achteraf € 25,00
  • Pluspakketschool 1 punt
Terug

Wegwijs met media: De koffer: voor de onderbouw

Een project met prentenboeken over hoe het is om te moeten vluchten uit je land.

Verhalen kunnen een krachtig hulpmiddel zijn om maatschappelijke onderwerpen te bespreken. Via verhaalpersonages leren kinderen zich verplaatsen in anderen. Zo ontstaat meer empathie, begrip en respect voor elkaar. De betrokkenheid en het begrip voor de wereld om hen heen wordt vergroot.

Dit project biedt je de kans om met de hele klas of zelfs schoolbreed aan de slag te gaan met het actuele thema hoe het is om te moeten vluchten uit je land.

In de koffer zitten 5 prentenboeken met suggesties om na het voorlezen met de kinderen in gesprek te gaan over het thema vluchten. Bij de koffer kun je gebruik maken van een 'Wegwijzer met media' met daarin passende educatieve films en activiteiten.

Startdatum Einddatum
9 januari 2023 10 februari 2023 volgeboekt Periode 2
13 maart 2023 14 april 2023 nog 1 beschikbaar Periode 3
22 mei 2023 23 juni 2023 nog 2 beschikbaar Periode 4