Letterkunst
Categorie Cultuureducatie
Groep Groep 1-2
Prijzen
  • Facturatie achteraf € 165,00
  • Abonnement 2 punten
Terug

Letterkunst

Via het boek 'Ik maan roos vis' maken de kinderen kennis met kunstvoorwerpen. Onder leiding van de Leesmediacoach wordt met de kinderen gepraat over de kunstobjecten.

Daarna wordt het boek 'Aap, beer, zebra' geintroduceerd. In dit boek staan prachtige gedichten over dieren. De kinderen leren een gedicht voordragen. De activiteit wordt afgesloten met het maken van een tekening.

De leesmediacoach introduceert het project in de klas met bovenstaande activiteiten. Daarna heeft de leerkracht nog enkele weken de beschikking over de boeken plus een kleine aanvullende collectie over kunst. Dit project sluit goed aan bij het thema kunst.

Startdatum Einddatum
3 juni 2024 5 juli 2024 volgeboekt Periode 4