Filosovaardig - middenbouw
Categorie Cultuureducatie
Groep Groep 4, Groep 5, Groep 6
Prijzen
  • Facturatie achteraf € 165,00
  • Abonnement 2 punten
Terug

Filosovaardig - middenbouw

Wil jij de kinderen in jouw klas ook kritisch na laten denken over de wereld om hen heen? Door te filosoferen met kinderen laat je ze kritisch nadenken over wat ze belangrijk vinden, hoe zijzelf in de wereld staan en waar zij gelukkig van worden. En vooral wáárom!

Met Filosovaardig stimuleren we de kinderen om dit naar aanleiding van een verhaal te doen: door filosofische vragen te stellen leren kinderen kritisch en creatief denken, leren ze luisteren, elkaar respecteren en zich verplaatsen in een ander.

De Leesmediacoach introduceert Centraal staat het boek Een goudvis in de zee: 10 filosofische verhalen voor kleine en grote denkers. De Leesmediacoach leest het verhaal voor, voert een filosofisch gesprek over het thema van het verhaal en sluit af met een passende werkvorm. Thema’s die o.a. aan bod kunnen komen zijn genderidentiteit, vrijheid en geluk.
Daarna kan de leerkracht gedurende de periode hier zelf een vervolg aan geven met andere filosofische boeken en de doorvraagkaarten.

Startdatum Einddatum
3 juni 2024 5 juli 2024 volgeboekt Periode 4