Filosovaardig: filosoferen naar aanleiding van een verhaal: onderbouw
Categorie Cultuureducatie
Groep Groep 1-2, Groep 3, Groep 4
Prijzen
  • Facturatie achteraf € 65,00
  • Pluspakketschool 2 punten
Terug

Filosovaardig: filosoferen naar aanleiding van een verhaal: onderbouw

Interactief voorlezen met een filosofische twist: een filosofisch gesprek voeren over het thema van het verhaal. Door filosofische vragen te stellen leren kinderen kritisch en creatief denken, leren ze luisteren, elkaar respecteren en zich verplaatsen in een ander.

Centraal staat het boek Een goudvis in de zee: 10 filosofische verhalen voor kleine en grote denkers.
De Leesmediacoach leest een van de verhalen voor, voert een filosofisch gesprek over het thema van het verhaal en sluit af met een passende werkvorm.
Thema’s die o.a. aan bod kunnen komen zijn genderidentiteit, vrijheid en geluk.

Daarna kan de leerkracht zelf gedurende de periode hieraan vervolg geven met het boek en de doorvraagkaarten.

Duur: 45 min.

Startdatum Einddatum
9 januari 2023 10 februari 2023 volgeboekt Periode 2
13 maart 2023 14 april 2023 nog 2 beschikbaar Periode 3
22 mei 2023 23 juni 2023 nog 1 beschikbaar Periode 4