Boek en Film - Accent: plezier in lezen
Categorie Cultuureducatie
Groep Groep 7-8, Groep 8
Tags films leesplezier literatuureducatie
Prijzen
  • Facturatie achteraf € 70,00
  • Pluspakketschool 2 punten
Terug

Boek en Film - Accent: plezier in lezen

Boeken zijn leuk. Net als de verfilmingen ervan. Die belichten vaak net wat andere details. Maar het wordt pas echt leuk als de leerlingen zelf hun favoriete boekverfilming mogen kiezen! Als een echte filmjury gaan ze aan de slag. De Oscar voor de beste boekverfilming gaat naar...

De school ontvangt van de bibliotheek een collectie boeken en DVD's met verfilmingen van deze boeken. In kleine groepjes lezen de leerlingen een boek en bekijken zij thuis of op school de verfilming van het boek. Elk groepje maakt een boekverslag en bereidt een presentatie voor. Hierin houden ze een pleidooi waarom juist het door hen gelezen boek de moeite waard is om met de gehele klas te bekijken.

Daarna worden door alle leerlingen stembriefjes ingevuld. Een filmblik doet dienst als stembus. Telling van de stembriefjes wijst uit aan welke film de Oscar wordt uitgereikt. Aansluitend wordt deze verfilming op DVD klassikaal vertoond.

LET OP: de films worden op DVD geleverd.

  • Extra aandacht voor literatuureducatie: Aan dit project zijn extra activiteiten toegevoegd waarin literatuureducatie zichtbaar wordt. Er wordt op vanzelfsprekende wijze ook aandacht besteed aan literaire competenties van de leerlingen.
Startdatum Einddatum
9 januari 2023 10 februari 2023 nog 4 beschikbaar Periode 2
13 maart 2023 14 april 2023 nog 3 beschikbaar Periode 3
22 mei 2023 23 juni 2023 nog 3 beschikbaar Periode 4