Netwerkbijeenkomst voorleescoordinatoren
Categorie Professionalisering
Groep Pedagogisch medewerker, Voorleescoordinator
Tags mediaopvoeding ouderbetrokkenheid voorlezen
Prijzen
  • Prijs In overleg
Terug

Netwerkbijeenkomst voorleescoordinatoren

Het netwerk voorleescoördinatoren heeft als doel de leesbevordering binnen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven te stimuleren door uitwisseling van ervaringen, presentatie van nieuwe boeken en producten, inhoudelijke impulsen en samenwerking. Het netwerk functioneert als spil in de relatie bibliotheek en de kinderopvanglocaties.

In de netwerkbijeenkomsten is steeds aandacht voor kinderboeken, activiteiten, werkvormen en professionalisering. Onderwerpen die aan bod komen worden zoveel mogelijk afgestemd op de actualiteit en de specifieke behoeften van de instellingen.

Dag Datum Tijd
- in overleg
12 sep. 2022 - 1 jul. 2023
in overleg in overleg Reserveren