Workshop: Boekenkring voor leerkrachten
Categorie Professionalisering
Groep Leerkracht
Prijzen
  • Prijs In overleg
Terug

Workshop: Boekenkring voor leerkrachten

Wil je in de klas werken aan de leesmotivatie van de kinderen? Organiseer dan een Boekenkring waarbij kinderen elkaar enthousiast maken voor de boeken die ze lezen. De leerkracht is de gespreksleider van de Boekenkring en doet actief mee.

De Boekenkring is een krachtige werkvorm die ingezet kan worden om kinderen meer tot lezen te motiveren: de Boekenkring wordt ook wel de rotonde van de leesbevordering genoemd. De Boekenkring kan een goed alternatief zijn voor de traditionele boekenbeurt/boekbespreking.

De Leesmediacoach neemt de deelnemers mee in de organisatie en uitvoering van de Boekenkring en laat hen zelf ervaren hoe een Boekenkring wordt uitgevoerd.

Deze workshop wordt op school gegeven voor het hele team.
De leerkrachten nemen allemaal een (kinder)boek mee wat ze (voor)gelezen hebben

Duur

  • 1 uur
Dag Datum Tijd
- in overleg
18 september 2023 - 5 juli 2024
in overleg in overleg In overleg Reserveren
- in overleg
19 augustus 2024 - 4 juli 2025
in overleg in overleg Reserveren