Cursus Open Boek 3.0
Categorie Professionalisering
Groep Leerkracht, Leescoordinator
Tags deskundigheidsbevordering leesbevordering leesplezier
Prijzen
  • Facturatie achteraf € 450,00
  • Pluspakketschool 6 punten
Terug

Cursus Open Boek 3.0

CURSUS OPEN BOEK 3.0: OPLEIDING TOT LEESCOORDINATOR
Een leescoördinator is de aanjager van lezen binnen een school. Hij of zij stimuleert een aanpak van effectief en motiverend leesonderwijs waarin jeugdliteratuur een centrale plaats heeft.

Een leescoördinator is een duizendpoot. Zijn of haar takenpakket bestaat uit het ontwikkelen van een visie op lezen, het opstellen van een jaarplan, het -samen met de bibliotheek- zorgen voor een aantrekkelijke boekencollectie, het schoolbreed deelnemen aan leescampagnes en het zorgen voor professionalisering van het team. Daarnaast zorgt een leescoördinator ervoor dat er een aanpak voor lezen is die optimaal bijdraagt aan leesmotivatie en leesvaardigheid. Idealiter zijn er twee leescoördinatoren per school, verdeeld over de onder- en bovenbouw.

De basiscursus Open Boek 3.0 bestaat uit vijf dagdelen en heeft een studiebelasting van vijftig uur. In de opleiding leren cursisten verschillende boeksoorten kennen, werken ze met actuele kinder- en jeugdboeken en afwisselende leeswerkvormen. Uitgangspunt is om teksten tot leven te laten komen en kinderen leren teksten te interpreteren. Hierbij komt betrokkenheid bij teksten en leesmotivatie tot stand: noodzakelijke voorwaarden voor leesvaardigheid en leesbegrip. Cursisten bereiden in de loop van de bijeenkomsten hun jaarplan voor.

Afsluitende opdracht
De cursus wordt afgesloten met een plan van aanpak voor leesbevordering op de eigen school. Het plan wordt door de cursusleider voorzien van opmerkingen. Er wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemers als ze hebben voldaan aan het aanwezigheidscriterium en een plan van aanpak hebben opgesteld.

Organisatie
De cursus Open Boek bestaat uit vijf bijeenkomsten van 3 uur met een studiebelasting van 50 uur. De cursus wordt gegeven in de Bibliotheek Helmond op de volgende woensdagmiddagen in 2022-23: 12 oktober, 16 november, 11 januari, 15 februari, 15 maart van 14.00-17.00 uur.

Dag Datum Tijd
- in overleg
12 sep. 2022 - 1 jul. 2023
in overleg Bibliotheek Helmond