Cursus Open Boek 3.0
Categorie Professionalisering
Groep Leerkracht
Terug

Cursus Open Boek 3.0

Volg de cursus Open Boek 3.0 en word leescoördinator van jouw school. Als leescoördinator ben je de aanjager van lezen binnen jouw school. Je stimuleert een aanpak van effectief en motiverend leesonderwijs waarin jeugdliteratuur een centrale plaats heeft.

Als leescoördinator bestaat je takenpakket uit het ontwikkelen van een visie op lezen, het opstellen van een jaarplan, het -samen met de bibliotheek- zorgen voor een aantrekkelijke boekencollectie, het schoolbreed deelnemen aan leescampagnes en het zorgen voor professionalisering van het team. Daarnaast zorgt een leescoördinator ervoor dat er een aanpak voor lezen is die optimaal bijdraagt aan leesmotivatie en leesvaardigheid. Idealiter zijn er twee leescoördinatoren per school, verdeeld over de onder- en bovenbouw.

De cursus Open Boek 3.0 bestaat uit vijf dagdelen en heeft een studiebelasting van vijftig uur. In de opleiding leer je verschillende boeksoorten kennen, werken met actuele kinder- en jeugdboeken en afwisselende leeswerkvormen. Uitgangspunt is om teksten tot leven te laten komen en kinderen leren teksten te interpreteren. Hierbij komt betrokkenheid bij teksten en leesmotivatie tot stand: noodzakelijke voorwaarden voor leesvaardigheid en leesbegrip. Cursisten bereiden in de loop van de bijeenkomsten hun jaarplan voor.

Afsluitende opdracht
De cursus wordt afgesloten met een plan van aanpak voor leesbevordering op de eigen school. Het plan wordt door de cursusleider voorzien van opmerkingen. Er wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemers als ze hebben voldaan aan het aanwezigheidscriterium en een plan van aanpak hebben opgesteld.

De cursus wordt gegeven in de Bibliotheek Helmond op de volgende woensdagmiddagen in 2024-25:

27 augustus
17 september
8 oktober
5 november
26 november

Duur:

  • 15.15 - 18.15 uur

  • De cursus Open Boek 3.0 bestaat uit vijf bijeenkomsten van 3 uur met een studiebelasting van 50 uur.

Let op: de cursus wordt aangeboden bij een minimale deelname van 8 personen.
Inschrijven is mogelijk tot 1 augustus 2024.

Dag Datum Tijd
- 27 augustus 2024
t/m 26 november 2024
15:15 - 18:15 Bibliotheek Helmond