Cursus Open Boek 2.0
Categorie Voor leerkrachten
Groep Leerkracht, Leescoordinator
Tags deskundigheidsbevordering leesbevordering leesplezier
Prijzen
  • Facturatie achteraf € 325,00
  • Pluspakketschool 5 punten
Terug

Cursus Open Boek 2.0

CURSUS OPEN BOEK 2.0: OPLEIDING TOT LEESCOORDINATOR
Een leescoördinator is een duizendpoot. Het takenpakket bestaat uit het ontwikkelen van een visie op lezen, het opstellen van een jaarplan, het schoolbreed deelnemen aan leescampagnes en het zorgen van deskundigheidsbevordering van het team.

Inhoud cursus
De onderwerpen die aan bod komen zijn: de taak van een leescoördinator, verschillende boekensoorten, de geschiedenis van de jeugdliteratuur, werkvormen voor fictie en non-fictie, de relatie met taal- en leesmethodes, leesbevorderingsactiviteiten, organisatie en beheer van de schoolbibliotheek, het schoolleesplan (als onderdeel van het taalbeleidsplan), professionalisering van het team. In Open Boek 2.0 ligt nog meer het accent op het tot leven laten komen van teksten om zo leesplezier te realiseren, een noodzakelijke voorwaarde voor leesmotivatie.

Afsluitende opdracht
De cursus wordt afgesloten met een plan van aanpak voor leesbevordering op de eigen school. Het plan wordt door de cursusleider voorzien van opmerkingen. Er wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemers als ze hebben voldaan aan het aanwezigheidscriterium en een plan van aanpak hebben opgesteld.

Organisatie
De cursus Open Boek bestaat uit vier bijeenkomsten van 3 uur met een studiebelasting van 40 uur. De cursus wordt gegeven in de Bibliotheek Helmond op de volgende woensdagmiddagen in 2021: 27 januari, 24 februari, 24 maart en 21 april, steeds van 14.00-17.00 uur.

Dag Datum Tijd
- in overleg
14 sep. 2020 - 1 jul. 2021
in overleg in overleg