Ouderbijeenkomst Boekenpret
Categorie Ouderbetrokkenheid
Groep Groep 1-2, Peuters
Tags ouderbetrokkenheid voorlezen
Prijzen
  • Facturatie achteraf € 65,00
  • Pluspakketschool 2 punten
Terug

Ouderbijeenkomst Boekenpret

Ouderbetrokkenheid en Boekenpret; voor ieder kind een prentenboek!

Boekenpret wordt ingezet ter stimulering van de taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van taal/ontwikkelingsachterstanden. Dit in het kader van voor- en vroegschoolse educatie. Ouders van kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar worden via de beroepskrachten, verbonden aan instellingen voor kinderopvang, bibliotheken en scholen, gestimuleerd om thuis voor te lezen. Door mee te doen aan Boekenpret kunnen alle kinderen een prentenboek mee naar huis nemen samen met een Speelontdekboek: dit zijn suggesties voor ouders om thuis samen met het kind het boek te lezen en te beleven. Van veel titels is een themakist beschikbaar om ook met het prentenboek in de groep te werken.

De Leesmediacoach organiseert samen met de leerkracht een bijeenkomst waarin informatie gegeven wordt over voorlezen en over geschikte boeken. Ook het online voorlezen komt aan bod. Deze ouderbijeenkomst kan plaatsvinden op locatie of in de Bibliotheek.

Duur: 1 uur

Dag Datum Tijd
- in overleg
12 sep. 2022 - 1 jul. 2023
in overleg in overleg