Presentatie Literatuureducatie bij  Tussendoortje Literatuur
Categorie Voor leerkrachten
Groep Leerkracht, Onderwijsteam
Prijzen
  • Facturatie achteraf € 65,00
  • Pluspakketschool 2 punten
Terug

Presentatie Literatuureducatie bij Tussendoortje Literatuur

In een korte presentatie voor het team wordt ingegaan op literatuureducatie: wat zijn literaire competenties en wat draagt literatuur vanuit de kunsten bij aan de ontwikkeling van kinderen. Deze presentatie is onderdeel van het project Tussendoortje Literatuur: een schoolbreed en laagdrempelig literatuurproject. Duur 30 min.

Het Tussendoortje Literatuur is een gemakkelijke, snelle en uitdagende manier voor leerkracht en leerling om met behulp van boeken (die kinderen zelf niet zo snel kiezen) en vragen te werken aan cultuureducatie in het algemeen en literatuureducatie in het bijzonder.

Met het Tussendoortje Literatuur worden kinderen gestimuleerd na te denken over literatuur, met elkaar hier over te praten, nieuwe inzichten te krijgen en dit om te zetten in creatieve uitingen.

In het project zijn zorgvuldig uitgekozen boeken opgenomen die uitdagen tot nadenken. De hierbij aangeboden literatuureducatie richt zich op vier competenties:

  • Receptief: de leerling stelt zich open voor literaire uitingen
  • Creërend: de leerling denkt, creëert en produceert op creatieve wijze
  • Reflectief: de leerling kan literaire uitingen van zichzelf en anderen analyseren, interpreteren en waarderen.
  • Analyserend: de leerling kan informatie over literatuuruitingen opzoeken, in zich opnemen en toepassen in eigen werk.
Dag Datum Tijd
- in overleg
14 sep. 2020 - 1 jul. 2021
in overleg in overleg