Presentatie Literatuureducatie bij LiteratuurRijk en Tussendoortje Literatuur
Categorie Voor leerkrachten
Groep Leerkracht, Onderwijsteam
Prijzen
  • Facturatie achteraf € 30,00
Terug

Presentatie Literatuureducatie bij LiteratuurRijk en Tussendoortje Literatuur

In een korte presentatie voor het team wordt ingegaan op literatuureducatie: wat zijn literaire competenties en wat draagt literatuur vanuit de kunsten bij aan de ontwikkeling van kinderen. Deze presentatie is onderdeel van het project LiteratuurRijk en kan ook gegeven worden bij Tussendoortje Literatuur.Een schoolbreed en laagdrempelig literatuurproject. Duur 30 min.

Het Tussendoortje Literatuur is een gemakkelijke, snelle en uitdagende manier voor leerkracht en leerling om met behulp van boeken (die kinderen zelf niet zo snel kiezen) en vragen te werken aan cultuureducatie in het algemeen en literatuureducatie in het bijzonder.

Met het Tussendoortje Literatuur worden kinderen gestimuleerd na te denken over literatuur, met elkaar hier over te praten, nieuwe inzichten te krijgen en dit om te zetten in creatieve uitingen.

In het project zijn zorgvuldig uitgekozen boeken opgenomen die uitdagen tot nadenken. De hierbij aangeboden literatuureducatie richt zich op vier competenties:

  • Receptief: de leerling stelt zich open voor literaire uitingen
  • Creërend: de leerling denkt, creëert en produceert op creatieve wijze
  • Reflectief: de leerling kan literaire uitingen van zichzelf en anderen analyseren, interpreteren en waarderen.
  • Analyserend: de leerling kan informatie over literatuuruitingen opzoeken, in zich opnemen en toepassen in eigen werk.

Wat betekent het project in de praktijk:
Gedurende 12 weken is het project op school. De eerste 6 weken staan er 3 boeken centraal in elke groep. Er zijn drie boeken voor groep 1-2, 3 boeken voor groep 3-4, 3 boeken voor groep 5-6 en 3 boeken voor groep 7-8. Na 6 weken krijgt elke groep 3 nieuwe boeken geleverd. De set bestaat steeds uit een prentenboek, gedichtenbundel en verhaal.

Voor alle groepen is er een set vragenkaarten. Deze kaarten kunnen op elk moment (elk tussendoortje) ingezet worden om een boek te bespreken. Dit zal 10 a 15 minuten per keer in beslag nemen. Hoe vaak, is door de leerkracht zelf te bepalen. Het advies is om twee keer per week met Tussendoortje Literatuur bezig te zijn.

De leerkracht kiest een verhaal of gedicht. Dit leest hij voor. Vervolgens wordt een vragenkaart gekozen door de leerkracht of leerling. De basisvraag wordt gesteld waarna een groepsgesprek plaatsvindt. De vervolgvragen kunnen worden gebruikt om het groepsgesprek op gang te brengen en diepgang te geven. Het is ook mogelijk een creatieve verwerkingsopdracht in te zetten. Zo worden literatuur en andere kunstdisciplines zoals muziek, dans en beeldende kunst met elkaar verbonden. De leerkracht kan zelf kiezen waar hij/zij de nadruk op wil leggen.

De vragenkaarten zijn in de hogere groepen ook door kinderen zelfstandig te gebruiken. In een coöperatieve werkvorm gaan zij aan de slag met de vragenkaarten. In de handleiding staan hier diverse suggesties voor.

Dag Datum Tijd
- in overleg
19 aug. 2019 - 10 jul. 2020
in overleg in overleg