Presentatie Rode Draad project
Categorie Leesbevordering in de klas
Groep Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Prijzen
  • Facturatie achteraf € 65,00
  • Pluspakketschool 2 punten
Terug

Presentatie Rode Draad project

De leesconsulent kan een Rode Draadproject naar keuze introduceren in de klas zodat de kinderen enthousiast gemaakt worden om te gaan lezen.
Als voorbeeld noemen we het project 'Tijdjagers': de leesconsulent kan het project introduceren en kan het spel, wat als afsluiting gespeeld wordt, leiden.

Dag Datum Tijd
- in overleg
14 sep. 2020 - 1 jul. 2021
in overleg in overleg